Binnenkort in De Kapel

  • 27 jan Religieuze bijeenkomst. Ds. Willem van der Meiden: Het Samaritaanse dilemma
  • 03 feb Lezing. Barbara Zwaan: De spiritualiteit van Etty Hillesum
  • 10 feb Lezing. Kees Voorhoeve: Kabbalah en de weg naar bevrijding
  • 17 feb Lezing. Drs. Katrijne Bezemer: De jeugdjaren van Jezus
  • 21 feb Podium de kApel - Jong Talent Kamermuziek

De Kapel nieuwsbrief

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief

Inhoud syndiceren

Religieuze bijeenkomst. Ds. Willem van der Meiden: Wijsheid - tussen tegeltjes en theologie

Aanvang: 10.30 uur

We hebben in Nederland een maand van de filosofie, in april. 'De verbeelding aan de macht' is dit jaar het thema. Over wijsheid en verbeelding gaat het in deze viering, aan de hand van het Bijbelboek van de Spreuken en de verbeelding van Marten Toonder, de geestelijk vader van Olivier B. Bommel. Kiert er licht tussen weten en geloven? Is zekerheid een betrouwbaar baken op onze levenszee? Is het vooruitgangsgeloof waarvan deze wereld is doortinteld wetenschap of religie? Is het misschien primitief? Blind vooruitgangsgeloof, een onwrikbaar geloof in de maakbaarheid van de wereld, in de macht van de mens en de zekerheid dat er geen god bestaat – die combinatie heeft in de vorige eeuw regimes ter wereld gebracht die miljoenen mensen hebben geofferd op het altaar van hun gelijk. Miljoenen. Veel meer slachtoffers dan alle godsdienstige fanatici en religieuze regimes bij elkaar. Over primitief gesproken… En wij dan in onze kerken? Is het nou primitief om uit te spreken dat we de Heer, onze God, willen liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel én met heel ons verstand? Verstand? Bijgeloof?
Willem van der Meiden verkent op zondag 28 januari in De Kapel van Bloemendaal de ontmoeting van filosofie, theologie en primitief geloof aan de hand van het meisje Sofia, dat speelt op het strand van de schepping, van de avonturen van tijwisselaar Oene Horletoet en van tientallen wandtegeltjes.

Drs. Willem van der Meiden is theoloog, communicatieadviseur en freelance journalist.